1. Anvendelse

Pernexus anvender cookies og opsamler brugerdata til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores sites og hvordan de bruger det.

 

Pernexus anvender cookies og opsamler brugerdata på anden vis på følgende sites:

 • Entrepriseportalen med sub-domainer

 • Pernexus Hjemmeside

 • Veriloc Hjemmeside

 • IOS Apps

 • Android Apps

 • Windows App

 

2. Ejeroplysninger

 

Pernexus Systems Aps

Herlufsholmsvej 37

2720 Herlev

Telefon: +45 33251666

 

3. Brug af Cookies

Pernexus ønsker at tilbyde overskuelige websider med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om, hvordan du og andre brugere anvender Entrepriseportalen samt vores apps og hjemmesider.

Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

 

Samtykke

Ved at bruge vores Entrepriseportal, apps og hjemmesider, giver du samtykke til, at Pernexus bruger cookies som beskrevet i teksten nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser.

 

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som hjemmesider kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og ift. samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software fx Google Analytics.

Ordet "cookies" omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device. Cookies kan både blive brugt af Pernexus og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på vores portal eller hjemmesider og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger en hjemmeside eller vores apps.

 

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at Pernexus sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Det er ikke muligt at fravælge cookies på apps.

 

4. Behandling af personoplysninger

Pernexus overholder til enhver tid persondataloven og al anden relevant lovgivning i forbindelse med brug af Entrepriseportalen, hjemmesider og apps. Pernexus indsamler og behandler persondata primært for at opfylde sine leverandørforpligtigelser med kunder.

Hjemlen til at behandle dine personoplysninger er derfor vores kontrakter med kunder. I tilfælde hvor vi behandler personhenførbare oplysninger uden kontraktuel hjemmelsgrundlag, indhenter vi dit eksplicitte samtykke.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Pernexus, skal du rette henvendelse på kbt@pernexus.dk eller telefon +45 28434145. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Pernexus behandler følgende typer af oplysninger

Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig, din arbejdsgiver eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet.

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og foto. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at overholde vores kontrakter og lovgivning.

I forbindelse med rekruttering af medarbejdere behandler vi yderligere personhenførbare oplysninger fx CV, eksamensbeviser og andet relevant ansøgningsmateriale. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som deltager i rekrutteringen.

 

Pernexus behandling af dine oplysninger
 • Opbevaring af registrerede oplysninger:

De registrerede personoplysninger, herunder e-mailadresser og andre kontaktoplysninger, bliver gemt, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

 • Adgang til data:

Pernexus giver aldrig oplysninger om dig videre til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det, eller der er tale om samarbejdspartnere, som leverer ydelser til Pernexus.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed eller overholdelse af kontrakt.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

Dine rettigheder

Som registreret hos Pernexus har du i følge persondataloven følgende grundlæggende rettigheder:

 • Indsigtsret:

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvorvidt Pernexus behandler oplysninger om dig, og i bekræftende fald tillige få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvad formålet er med behandlingen af disse oplysninger, og hvem disse oplysninger eventuelt videregives til.

 • Adgang til berigtigelse af registrerede oplysninger:

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Såfremt det måtte vise sig, at de registrerede oplysninger om dig er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, vil Pernexus naturligvis straks berigtige, slette eller efter omstændighederne blokere de pågældende oplysninger.

 • Sletning af oplysninger:

Oplysninger, du selv har afgivet, og som Pernexus ikke har anden gyldig grund til fortsat at opbevare og/eller behandle, kan du til en hver tid rette henvendelse til Pernexus og bede om at få slettet.

 

Denne cookie- og privatlivspolitik er senest opdateret d. 24. september 2018.

 

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende politik. Gør vi det, retter vi datoen for “senest opdateret”.

 

6. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til Pernexus, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.